Biografia

Malarz, literat, inżynier urodzony na Witebszczyznie. Uczył się w Witebsku i w Wilnie. W latach 1870-1874 studiował w Instytucie Technicznym w Krakowie, a następnie pracował jako inżynier na kolei. W latach 1877-1878, podczas wojny rosyjsko-tureckiej przebywał w Rumunii. Po powrocie do Krakowa poświęcił się malarstwu. Prawdopodobnie lekcje pobierał u Jana Matejki. W latach 1882-1886 studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Otrzymał także stypendium na dalsze studia artystyczne, które odbył w 1889 roku w Paryżu. Pobyt ten, niestety nie okazał się dla niego szczęśliwy, gdyż został aresztowany we Francji pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Prus. W 1892 roku powrócił do Krakowa. ;Tworzył głównie obrazy religijne i rodzajowe oraz sceny historyczne wzorowane na swoim Mistrzu - Matejce. Pisał wiele artykułów do prasy, a także wydał powieść opisującą wizję przyszłej wojny europejskiej.
Włodzimierz Łuskina