Jesień
Jesień
Jesień
Olej na płótnie
51 x 65 cm
Na odwrocie pieczęć z faksymile artysty oraz numer katalogowy: 1098.

Niedostępny

Proweniencja: praca pochodzi z kolekcji rodzinnej artysty.