"Mały koncert"
"Mały koncert"
"Mały koncert"
"Mały koncert"
Nr ref. 1562

Jan Śliwiński (1908 - 1983)"Mały koncert"

technika własna (collage, tusz, gwasz) na papierze
21 x 28 cm
sygnowana w prawym, dolnym rogu: "JŚliwiński".

Cena: 1 800 zł

Na odwrocie nalepka z maszynopisem dotyczącym proweniencji.