"Książę Józef Poniatowski na Szumce"
"Książę Józef Poniatowski na Szumce"
"Książę Józef Poniatowski na Szumce"
"Książę Józef Poniatowski na Szumce"
"Książę Józef Poniatowski na Szumce"
Nr ref. 1158

Juliusz Kossak (1824 - 1899)"Książę Józef Poniatowski na Szumce"

akwarela, gwasz na papierze
28,5 x 22,5 cm
sygnowany w lewym, dolnym rogu: "Juliusz Kossak".

Niedostępny

Na odwrocie lakowa pieczęć własnościowa oraz nalepka wystawowa z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z wystawy pamiątkowej Księcia Józefa Poniatowskiego z 1913 roku z odręcznie wpisanym tytułem pracy oraz nazwiskiem właściciela Zygmunta Kowalskiego.

Bibliografia

Analogiczne prace reprodukowane w publikacji Kazimierza Olszańskiego "Juliusz Kossak", Wrocław, 1988 rok, il. 429, 469.

Proweniencja

kolekcja Zygmunta Kowalskiego - przedwojennego Dyrektora Miejskiej Kasy Oszczędności w Krakowie.