"Widok Starego Miasta w Dreźnie"
"Widok Starego Miasta w Dreźnie"
"Widok Starego Miasta w Dreźnie"
Nr ref. 1063

Stanisław Wyspiański (1869 - 1907)"Widok Starego Miasta w Dreźnie", 1890 r.

pastel na tekturze
30,5 x 47 cm
sygnowany monogramem i datowany w prawym, dolnym rogu: "Dr[e]zn[o] | SW 1890".

Niedostępny

Wyspiański ujął widok Drezna z prawego brzegu Łaby-Elby, poniżej Mostu Augusta. Ponad mostem rysują się zarysy Zamku po prawej stronie, budynku Akademii Sztuk Pięknych na środku oraz Frauenkirche po lewej. Wyspiański odbył podróż do Drezna w dniach 22-28 sierpnia 1890 roku. W liście do Tadeusza Stryjeńskiego datowanym na 23 sierpnia pisał: "(...) w Dreźnie bardzo obszernie, część miasta nad Elbą bardzo piękna – przypomina Paryż rozmiarami i rozłożeniem.".

Do pracy dołączona kopia ekspertyzy Elżbiety Charazińskiej z 2009 roku. Autentyczność potwierdzona przez Martę Romanowską, wybitną znawczynię oeuvre artysty.