Biografia

Polski malarz i rzeźbiarz urodzony w Tomicach koło Wadowic. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod okiem Xawerego Dunikowskiego, przyjaźnił się z Emilem Zegadłowiczem, wchodził w skład grupy artystycznej „Czartak II". Wraz z wybuchem II wojny światowej zaangażował się w ruch oporu – został następnie aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w Krakowie.
Wincenty  Bałys