Biografia

Polski malarz i podróżnik urodzony na Podolu. Rysunku uczył się w Odessie, gdzie ukończył także gimnazjum. W latach 1853-1859 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Za obraz „Poselstwo kozackie u Katarzyny II" otrzymał rządowe stypendium, które umożliwiło studia malarskie za granicą. Wyjechał najpierw do Monachium, a następnie do Paryża, gdzie uczył się u J. L. Gerome'a. Zwiedzał Hiszpanię, Włochy, Niemcy, Belgię. W 1864 roku na zaproszenie sułtana Abdul-Azisa wyjechał do Konstantynopola, gdzie spędził kolejne 12 lat i był nadwornym malarzem władcy. Malował wówczas portrety sułtana i jego rodziny oraz liczne sceny batalistyczne z dziejów Turcji. Od 1873 roku regularnie bywał w Kairze, gdzie portretował zamożnych cudzoziemców oraz malował liczne pejzażowe studia. Mieszkając w Turcji Chlebowski często podróżował - bywał w Wiedniu, Dreźnie, Włoszech, Paryżu, w Krakowie. W 1876 roku opuścił Konstantynopol z powodu zamieszek politycznych i przeniósł się do Paryża, gdzie wybudował rezydencję i pracownię, w której eksponował swoje zbiory wschodniego rzemiosła. W 1880 roku wziął ślub z malarką Marią Mikułowską, a rok później osiadł na stałe w Krakowie. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.
Stanisław Chlebowski