Biografia

Artysta-amator, bibliofil, kolekcjoner. Kształcił się w Instytucie Szlacheckim w Warszawie a następnie studiował sztuki piękne w Paryżu. Na stałe mieszkał w rodzinnych Zahińcach na Podolu, gdzie zgromadził bogate zbiory artystyczne i biblioteczne. Tam też urządził pracownię malarską. Oprócz malarstwa sztalugowego zajmował się też iluminowaniem rękopisów, rzeźbą, fotografią i projektowaniem wyrobów złotniczych. W 1872 roku pokazał swoje dzieła na wystawie we Lwowie. Prowadził badania naukowe nad uzbrojeniem rycerstwa polskiego, herbami, genealogią i łowiectwem. Stworzył katalog dawnego uzbrojenia i herbarz. Często jeździł do Nicei, gdzie miał drugą pracownię i do Paryża.
Bolesław  Starzyński