Biografia

holenderski kartograf i wydawca - uważany za jedną z najwybitniejszych postaci niderlandzkiej szkoły kartografii w jej złotym wieku (XVI i XVII wiek). Blaeu urodził się w Uitgeest lub Alkmaar w Holandii. Jako syn zamożnego sprzedawcy śledzi miał zostać następcą swego ojca, ale jego zainteresowania skupiały się bardziej na matematyce i astronomii. W latach 1594-1596 jako uczeń duńskiego astronoma Tycho Brahe (1546-1601) zdobył kwalifikacje jako twórca instrumentów astronomicznych i globusów. 

W 1599 założył wydawnictwo kartograficzne, które uznawane jest za jedno z najlepszych wydawnictw kartograficznych w historii.W swoim wydawnictwie kartograficznym zatrudniał najlepszych drukarzy, rytowników, kopistów i osoby zajmujące się kolorowaniem map. Czcionki, których używał były wyraźne i dobrze wycięte, papier posiadał jego znak wodny, był ciężki i dobrej jakości. Drukował prace sławnych kartografów holenderskich, takich jak: Pieter Corneliszoon Hooft, Adrian Metius, Willebrod Snell czy Gerardus Vossius.

W 1608 roku opublikował pierwszy zestaw map ściennych, a w 1630 roku pierwszy atlas świata („Atlantis Appendix") z sześćdziesięcioma mapami. W 1633 roku otrzymał nominację na kartografa Holenderskiej Kampanii Wschodnioindyjskiej. Wtedy też podjął zamiar opublikowania nowego międzynarodowego atlasu świata. Jego pierwsze wydanie zatytułowane „Theatrum orbis terrarum" ukazało się w języku niemieckim w 1634 roku, a następnie w 1635 roku w języku łacińskim, niderlandzkim i francuskim. W latach 1662–1663 został przez niego wydany największy ówczesny atlas – Atlas Maior (w 12 tomach z 600 mapami). Była to najdroższa książka w siedemnastym wieku. W 1634 opublikował sławny Theatrum Orbis Terrarum, a w 1635 – Atlas Novus. Miał dwóch synów, Johannesa i Cornelisa, którzy po jego śmierci kontynuowali działalność wydawniczą. 
Willem Janszoon Blaeu