Biografia

Polski malarz i scenograf teatralny. Studiował w latach 1913-1919 w szkołach artystycznych w Odessie i Penzie. W latach 1919-1921 pracował jako scenograf w operze i wykładowca w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Jekaterynburgu. Następnie uczęszczał przez rok do pracowni Wassilija Kandinsky'ego w Moskwie. W 1922 roku osiadł we Lwowie, gdzie zajmował się scenografią w operze, współpracując z Leonem Schillerem. Od 1926 roku mieszkał w Łodzi. Uprawiał tam malarstwo sztalugowe i projektował scenografie dla Teatru Miejskiego. Po II wojnie światowej współpracował z Henrykiem Rylem przy projektowaniu lalek do spektakli Teatru Lalek Arlekin. Brał udział w ponad 150 wystawach malarskich w kraju i zagranicą, m.in. organizowanych przez ugrupowania Blok, Praesens, Rytm i Start. Jego prace były wystawiane w salonie Instytut Propagandy Sztuki i Zachęcie w Warszawie.
Konstanty Mackiewicz