Biografia

Polski malarz, grafik, rzeźbiarz. Ukończył rzeźbiarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1905-1907 studiował malarstwo pod kierunkiem Józefa Mehoffera. W roku 1905 uczestniczył w założeniu Grupy Pięciu – zwanej "Grupą Norwid", do której należeli także: Leopold Gottlieb, Wlastimil Hofman, Mieczysław Jakimowicz oraz Witold Wojtkiewicz. Należący do tego ugrupowania artystycznego twórcy wspierali ideę powinowactwa sztuk: literatury, muzyki i sztuk plastycznych, a Cypriana Kamila Norwida uznawali za artystycznego patrona. Rembowski był też członkiem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, a także Towarzystwa "Sztuka Podhalańska", które powstało w Zakopanem, często odwiedzanym przez Rembowskiego ze względów zdrowotnych. Rozpoczynał od realizowania się w rzeźbiarstwie, ale ze względu na postępującą gruźlicę, musiał porzucić uprawianie tego rodzaju sztuki. Oprócz malarstwa tworzył także grafiki, projekty wnętrz (m.in. zaprojektował salon w sanatorium Kazimierza Dłuskiego w Zakopanem około 1910), pisał poezje. Ilustrował także pierwsze wydanie Elementarza Mariana Falskiego z 1910. Jednym z twórców, który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu artystycznej postawy Rembowskiego był Stanisław Wyspiański – wpływ tego twórcy jest widoczny szczególnie w malarstwie i pastelach Rembowskiego, dekoracyjnym podejściu do płaszczyzny oraz mocno zarysowanych konturach. Do czasów współczesnych zachowała się jedynie nieznaczna część dorobku artystycznego Jana Rembowskiego, ponieważ większość jego prac uległa zniszczeniu podczas wojny.
Jan Rembowski