Biografia

Polski malarz marynista, marynarz, komandor marynarki wojennej. Uprawiał głównie malarstwo marynistyczne, znany jest również z pejzaży Kaszub. Najczęściej posługiwał się techniką olejną, gwaszem i akwarelą, z technik graficznych linorytem. Od 1951 roku studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). W 1971 roku otrzymał stopień oficerski. W 1977 roku przebywał kilka miesięcy jako obserwator ONZ na Bliskim wschodzie. Brał udział w 74 wystawach ogólnopolskich, zagranicznych i 40 indywidualnych. Był członkiem ZPAP. Prace artysty znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki, wielokrotnie Ministra Obrony Narodowej. Laureat licznych nagród, medali, dyplomów i wyróżnień.
Henryk Baranowski