Biografia

Malarz i pedagog urodzony w Zagórzu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku i pomaturalnego Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie malarstwo w pracowni profesor Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Równolegle z pracą twórczą rozpoczął nauczanie w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przebył kolejno wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego od asystenta po nominację profesorską, którą wręczył mu w 1993 roku prezydent RP Lech Wałęsa. Prowadził pracownię malarstwa na wydziale grafiki krakowskiej ASP. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicę. Zorganizował ponad czterdzieści wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicę, m.in.: Austrii, Australii, Francji, Czech, Słowacji oraz Niemiec, Węgier i USA. Ważniejsze nagrody w ostatnich latach: wyróżnienie na Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie - 1988 r., Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II Stopnia - 1989 r., Srebrny Medal i wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Koszycach - 1989 r., prestiżowa nagroda w Celle - Heiland Fundation za rok 1990. W roku 2013 Muzeum Historyczne w Sanoku pokazało retrospektywną wystawę artysty. Dzieła wybitnego malarza prezentowane są na stałej wystawie w podziemiach sanockiego zamku.
Stanisław Batruch