Biografia

Polski malarz urodzony w Warszawie. Chodził do szkół powszechnych w Pruszkowie, ukończył gimnazjum i liceum M. Reja w Warszawie. W roku 1955 ukończył warszawską Akademię Sztuk Plastycznych. Nauczycielami artysty byli profesorowie Eugeniusz Arct, Wojciech Fangor i Henryk Tomaszewski. Od 1964 roku mieszkał we Francji, a od 1968 w USA. Jego bogata twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne, rzeźbę, grafikę oraz fotografię. Typowym elementem kompozycji jego obrazów są niewielkie postacie ludzkie zawieszone w niezdefiniowanej przestrzeni. Sylwetki te pozostają anonimowe i zagubione, stają się dowodem samotności i wyobcowania, idealnie odzwierciedlając kondycję współczesnego człowieka.
Witold  Kaczanowski (Witold-K)