Biografia

Polski malarz. Ukończył Instytut Szlachecki, a od 1862 roku kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Rafała Hadziewicza, Aleksandra Kamińskiego, Chrystiana Breslauera i Marcina Zaleskiego. Od 1865 roku przebywał w Monachium, gdzie kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych, a do grona jego nauczycieli należeli Sándor Wagner, Hermann Anschütz i Alexander Strähuber. Przyjaźnił się z Józefem Brandtem, był miłośnikiem i naśladowcą jego twórczości. Ich pracownie sąsiadowały ze sobą, razem odbywali podróże na Ukrainę i Wołyń, Szerner bywał też w Orońsku, gdzie Józef Brandt miał swój letni dom. Od 1874 do 1909 roku należał do działającego w Monachium Kunstvereinu, uczestniczył w jego wystawach. Jego prace były wystawiane w Krakowie, Lwowie i Warszawie. Tworzył realistyczne obrazy batalistyczne, odznaczające się drobiazgowym odwzorowaniem strojów i uzbrojenia z czasów wojen szwedzkich, tatarskich oraz potyczek z Kozakami. Malował także sceny rodzajowe z okolic Krakowa i z Huculszczyzny. Jego synem był malarz Władysław Karol Szerner (1870-1936).
    Władysław Szerner