Biografia

francuski malarz urodzony w Polsce. Pochodził z rodziny żydowskiej. Nie zachowały się informacje dotyczące miejsca i czasu edukacji. Większość prac artysty pochodzi z lat 80. XIX wieku, kiedy to mieszkał w Paryżu. Na początku pobytu w Paryżu został asystentem belgijskiego malarza Jana van Beersa. Tworzył obrazy o modnej wówczas tematyce orientalnej, najczęściej były to portrety kobiece lub sceny rodzajowe, które dość powierzchownie traktowały realia historyczne. Stylistyka antyczna lub orientalna była w przypadku twórczości tego artysty nakierowana na estetykę przedstawianych scen. Najliczniejszymi nabywcami prac Semenowskyego było paryskie mieszczaństwo, obecnie wiele prac znajduje się u kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych.
Émile Eisman-Semenowsky