Biografia

Malarz urodzony i działający w Warszawie. Uczył się w gimnazjum w Warszawie, a następnie studiował ; w warszawskiej Klasie Rysunkowej m.in. u Wojciecha Gersona. Uzyskał odznaczenie za prace szkolne na konkursie Akademii Petersburskiej. Naukę kontynuował w latach 1884-1886 w Monachium w prywatnej szkole S. Hollosy`ego oraz od 1887 roku w Szkole Przemysłu Artystycznego w Hamburgu, gdzie również wykładał. W roku następnym pracował w Kolonii, później odbył podróż do Rzymu. Powrócił do Warszawy, w której od 1900 roku prowadził odziedziczony po ojcu zakład artystyczno-malarski. Wykonał prace dekoracyjne w pałacu Radziwiłłów przy Krakowskim Przedmieściu. Zajmował się głównie malarstwem olejnym. Do jego ulubionych tematów zależał portret oraz pejzaż - najczęściej górski.
Jan Berger