Biografia

Polski artysta malarz urodzony i przez całe życie związany z Krakowem. Studia rozpoczął w 1938 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Był uczniem przedwojennej prywatnej szkoły rysunku Alfreda Terleckiego. Brał udział w kampanii wrześniowej, a później w konspiracji. W latach 1940–194] uczęszczał do Kunstgewerbeschule (szkoły rzemiosł artystycznych, w której polscy profesorowie obok nauki rzemiosła realizowali program ASP) i powojennej Akademii Sztuk Pięknych (w pracowniach malarstwa Władysława Jarockiego i Eugeniusza Eibischa oraz grafiki Konrada Srzednickiego). Dyplom obronił w 1948 roku. Uczestniczył w pracach nielegalnego teatru eksperymentalnego Tadeusza Kantora. Był pedagogiem w liceach plastycznych w Katowicach i Krakowie, w ASP w Krakowie – w katowickiej filii, i w Krakowie na Wydziale Grafiki. Uczestniczył we wszystkich ważniejszych wystawach zbiorowych w Polsce oraz miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Brał udział w wystawie młodej plastyki w „Arsenale" w Warszawie w 1955 roku. Wystawiał m.in. w Warszawie w Kordegardzie (1966), w Zachęcie (1972), a także w Krakowie w Pałacu Sztuki (1973). W 2003 roku w Muzeum Narodowe w Krakowie zorganizowało wystawę retrospektywną dzieł artysty „Adam Hoffmann. Rysownik".
    Adam Hoffmann