Biografia

Malarka, graficzka urodzona w Krakowie. Żona artysty Romana Artymowskiego. W latach 1945-1950 studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa u Eugeniusza Eibischa. Po uzyskaniu dyplomu przez rok pracowała jako asystentka w Katedrze Perspektywy macierzystej uczelni, a od 1952 roku w ASP w Warszawie. Wykładała też malarstwo ścienne i rysunek na uniwersytecie bagdadzkim i uniwersytecie w Teheranie. W latach 50. wykonała dekoracje na elewacjach czterech kamienic Rynku Starego Miasta w stolicy, a także freski i sgraffita kilku innych budynków w Warszawie. W późniejszym okresie zajmowała się także grafiką, malarstwem sztalugowym i rysunkiem. W 1970 roku rozpoczęła pracę nad swoim główny cyklem malarskim Poliformy, będącym efektem wieloletnich badań nad przestrzenią w obrazie. Pozostając pod wpływem konstruktywizmu, tworzyła kompozycje obrazu na podstawie formy walca, którą zwielokrotniała, modyfikowała i zestawiała w różnorakich układach. Tworzyła również eksperymentalne kolaże, w których łączyła fotografie krajobrazu z rysunkami i serigrafiami z cyklu Poliformy. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie, w Museo de Bellas Artes w Bogocie, Museum of Modern Art w Bagdadzie, Muzeum w Bochum oraz w wielu kolekcjach prywatnych i muzeach okręgowych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, byłym ZSRR, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Iraku, Iranie, Niemczech.
Zofia Artymowska