Biografia

W 1912 roku Kazimierz Sichulski i Władysław Jarocki wspólnie stworzyli 19 autolitografii, wydanych w Tece Lamus.
Kazimierz Sichulski i Władysław Jarocki