Biografia

Polski rzeźbiarz, malarz, snycerz i medalier, pedagog. ;Rozpoczął swoją edukację artystyczną w pracowniach snycerskich we Włoszech i Francji. W latach 1875-1877 pracował w Paryżu, gdzie kierował pierwszym atelier meblarstwa dekoracyjnego. W 1877 roku brał udział w projektowaniu tronu papieskiego dla Piusa IX i został zaproszony do kierowania włoską pracownią rzemieślniczą Sanvrezy. ;W 1880 roku Bełtowski wrócił do Polski i osiadł we Lwowie. Od 1882 roku związany był z Państwową Szkołą Przemysłową ;jako wykładowca snycerstwa i modelowania ornamentalnego. Uprawiał ;rzeźbę portretową, pomnikową, pomnikowo-dekoracyjną, dekoracyjną, memorialną, religijną, użytkową. Pracował w różnych materiałach, ale przede wszystkim w drewnie, marmurze, terakocie, brązie. Jego prace znajdują się zarówno w zbiorach muzealnych jak i przestrzeniach publicznych m.in. w Krakowie, Lwowie, Nowym Targu.
Juliusz Wojciech Bełtowski