Biografia

Polski malarz, grafik, rzeźbiarz, pedagog, publicysta i kolekcjoner. Studiował w latach 1957-1963 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Emila Krchy, dyplom uzyskał w 1963 roku. W 1972 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w swojej macierzystej uczelni. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1992 roku. W 1966 roku wraz z Maciejem Bieniaszem, Jackiem Waltosiem, Leszkiem Sobockim założyli Grupę Wprost. Swe dzieła wystawił na ponad czterdziestu wystawach indywidualnych. Uczestniczył w kilkudziesięciu zbiorowych wystawach krajowych i zagranicznych. ;Jego obrazy, a także rzeźby, rysunki i grafiki znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, a także w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.
Zbylut Grzywacz