Biografia

Krakowski malarz.(XIX-XX w.) Wykorzystywał głównie technikę akwareli, w której tworzył prace inspirowane rodzajowym malarstwem Juliusza Kossaka - wesela krakowskie, zaprzęgi konne. W malarstwie olejnym inspirował się lokalnym folklorem.
J. Kosiński