Biografia

Nazywana także Jaremianką, polska malarka, rzeźbiarka i scenograf urodzona w Starym Samborze. ;W latach 1929-1935 studiowała rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Xawerego Dunikowskiego. Była współzałożycielką awangardowej Grupy Krakowskiej (1930). Przed wybuchem II wojny światowej zajmowała się głównie rzeźbą, którą po wojnie porzuciła dla malarstwa. Tworzyła obrazy abstrakcyjne. Od 1951 roku wykonywała monotypie. Wykorzystując tę technikę i łącząc ją niekiedy z farbami olejnymi i temperami wykonała jedne z najsławniejszych swoich cykli malarskich - Penetracje oraz Rytmy. Współpracowała z teatrami Cricot, Cricot 2 oraz teatrzykiem kukiełkowym Adama Polewki, który tworzył szopki polityczne w środowisku robotników. Była siostrą malarza Józefa Jaremy i Władysława Jaremy, aktora i twórcy Teatru Groteska oraz żoną Kornela Filipowicza. ;Artystka zajmowała się też scenografią i grafiką użytkową (plakat, ilustracja książkowa i prasowa) oraz publicystyką.
Maria Jarema