Biografia

Właściciel wiedeńskiej firmy zajmującej się produkcją rzeźb z brązu, najczęściej o tematyce orientalnej. Jego ojciec był cyzelatorem, który przybył do Wiednia i w 1860 roku założył niewielką wytwórnię brązów, którą Franz Xaver odziedziczył i powiększył w 1900 roku. Sam Bergman nie był rzeźbiarzem, zatrudniał jednak wielu artystów, którzy przygotowywali modele do odlewów. Firma działała także na zlecenie uznanych rzeźbiarzy m.in. Brunona Zacha. Charakterystyczną cechą brązów z wytwórni Bergmana była ich kolorowa malatura . Po jego śmierci firmę przejął syn - Robert, który prowadził ją jeszcze do 1954 roku.
Franz Xaver Bergman