Biografia

Ur. w XX w. Malarz pochodzący ze Lwowa i ;związany z tamtejszym ;środowiskiem artystycznym, gdzie w latach 1933 i 1936 roku prezentował swoje prace na wystawach zbiorowych w TPSP. W 1948 roku w Muzeum Malczewskiego w Radomiu miała miejsce wystawa jego obrazów tatrzańskich. Stosował technikę olejną. Do jego ulubionych tematów należał pejzaż, najczęściej przedstawiał widoki tatrzańskie i nadbałtyckie krajobrazy.
    Stanisław Biechoński