Biografia

Wybitna rzeźbiarka okresu międzywojennego, urodzona w Charkowie. Po ukończeniu szkoły realnej, uczyła się w Kijowie w szkole malarskiej. W latach 1919-23 studiowała w pracowni Konstantego Laszczki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zadebiutowała w 1920 roku wystawą indywidualną w tamtejszym Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Następnie w latach 1926-28 kontynuowała studia w Paryżu u Antoine'a Bourdelle'a. Potem osiadła w Warszawie. ;Rozgłos i popularność przyniosły jej przedstawione w rzeźbie postacie historyczne, w tym portrety Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego i aktora Stefana Jaracza. Głównym tematem jej twórczości był portret, sięgała także po tematykę sportową, w mniejszym stopniu ;rzeźbę animalistyczną oraz kompozycje o tematyce mitologicznej, alegorycznej i religijnej. ;Uczestniczyła w wystawach krajowych, głównie w Warszawie, m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, w Instytucie Propagandy Sztuki, ale także m.in. w Poznaniu w 1929 na Powszechnej Wystawie Krajowej (dyplom uznania). Brała też udział w licznych wystawach za granicą, m.in.: w Paryżu, Berlinie i Amsterdamie.
Olga Niewska