Biografia

Studiował w Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu (1911-14). Od 1914 walczył w armii rosyjskiej, w 1915 odniósł ciężkie rany (stracił lewe przedramię i prawą no-gę, miał poważnie uszkodzone prawe oko). W 1918 podjął studia artystyczne w Pierwszych Państwo-wych Wolnych Pracowniach (SVOMAS) w Moskwie. W latach 1919-20 przebywał wraz z żoną, rzeźbiarką Katarzyną Kobro, w Mińsku i Smoleńsku, podejmując liczne działania na polu kształtują-cego się porewolucyjnego życia artystycznego Rosji Radzieckiej. Po powrocie do kraju w 1921 osiadł w Wilnie, następnie mieszkał w centralnej Polsce i od 1931 w Łodzi. Od 1923 pracował jako nauczy-ciel rysunku w szkołach średnich i zawodowych (m.in. gimnazja w Wilejce i Szczekocinach, Żeńska Szkoła Średnia Przemysłowo-Handlowa w Koluszkach, szkoła poligraficzna w Łodzi). Był współ założycielem, członkiem i teoretyk grup polskich konstruktywistów: „Blok” (od 1924), „Praesens” (od 1926) i „a.r.R.
Władysław Strzemiński