Biografia

Malarz związany ze Lwowem. Jego nazwisko bywało pisane także: Rajzner, Reisner, Reisner. Kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w latach 1880-1886 w Monachium. Po studiach wrócił na krótko do Lwowa, skąd w 1888 roku wyjechał do Paryża. Brał udział w paryskiej wystawie światowej w 1889 roku, w oficjalnych Salonach (1889-1893, 1895, 1896), swoje obrazy wysyłał na międzynarodowe wystawy do Monachium, Berlina, Lille i Wiednia. Latem wyjeżdżał nad morze do Bretanii, odwiedzał też Belgię, Holandię i Danię. Do kraju wrócił w 1896 roku, przez blisko pół roku przebywał w Gołuchowie, później zamieszkał na stałe we Lwowie. Jeździł często na Huculszczyznę, Podole i na Podhale, malując liczne pejzaże. Wystawiał najczęściej w lwowskim TPSP, ale i w Krakowie, w Salonie Krywulta i TZSP w Warszawie oraz, m.in. w Czerniowcach, Tarnopolu, Łodzi, Sanoku, Bochni. Krytycy podkreślali zarówno różnorodność tematów podejmowanych przez artystę, jak i różnorodność konwencji stylistycznych jego malarstwa. Reyzner był uznanym portrecistą, zajmował się malarstwem pejzażowym (widoki z podróży, m.in. bretońskie i tatrzańskie), z upodobaniem malował kwiaty. Większy zbiór obrazów artysty znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki.
Mieczysław Reyzner