Biografia

Polski malarz. Urodzony w Czerniowcach na Bukowinie. W latach 1905-10 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był uczniem Leona Wyczółkowskiego oraz Józefa Mehoffera, Józefa Unierzyskiego i Wojciecha Weissa. W latach 1913-1930 uczył rysunku w krakowskich gimnazjach. Tworzył przede wszystkim pejzaże i portrety, projektował witraże. W okresie międzywojennym prace Czerwenki prezentowano w Krakowie na wspólnej wystawie jego i Zofii Stryjeńskiej (1928), trzech wystawach w TPSP (1921, 1929, 1934), wystawie "Wojciech Weiss i jego uczniowie" (TPSP 1934) oraz w Warszawie na wystawie TZSP wraz z pracami "Grupy Czterech". Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
    Erwin Czerwenka