Biografia

Austriacki rzeźbiarz. Znana jest jego twórczość z lat 1900-1920. Tworzył rzeźby głównie w brązie, zwykle figuralne, pojedyncze przedstawienia w realistycznej manierze. Tematy kompozycji często czerpał z Biblii i mitologii. (XIX-XXw.)
A. Besserdich