Biografia

Malarz i grafik. Urodził się w Brześciu Litewskim, zmarł w 1999 roku w Krakowie. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na wystawie "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" w warszawskim Arsenale w 1955 roku. W 1959 roku otrzymał Grand Prix na I Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu. Od tego też czasu mieszkał na stałe we Francji. Tematy czerpał z literatury starożytnej, mitologii, Biblii. Studiował archetypy kultury, przetwarzał je na obraz malarstwa. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany ze środowiskiem paryskiej "Kultury", ilustrował wydawane tam opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego. Ilustrował "Folwark zwierzęcy" G. Orwella wydany przez Instytut Literacki, zaprojektował witraż ze scenami z "Apokalipsy" w kaplicy Pallotynów w Paryżu. W 1976 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. A. Jurzykowskiego z Nowego Jorku, a w 1987 roku niezależną Nagrodę im. J. Cybisa.
Jan Lebenstein