Biografia

Okres życia przypadł na XIX-XX w. Malarz niekiedy identyfikowany z Alfredem Wieruszem-Kowalskim, który miał rzekomo w ten sposób podpisywać niektóre ze swoich prac. Nie znaleziono dowodów na poparcie tej hipotezy, istnieje jednak zbieżność tematyczna i warsztatowa dzieł obu twórców. Konarski, zapewne związany ze środowiskiem monachijskiej kolonii artystycznej, mógł być jednym z uczniów lub pomocników Wierusza-Kowalskiego. Spod jego pędzla wyszły, typowe dla monachijczyków, przedstawienia sann, furmanek na wiejskich drogach, napadów wilków.
J. Konarski