Biografia

Malarz, krytyk sztuki, a także prekursor szermierki pochodzący z Warszawy. Uczęszczał do gimnazjum w Nowym Sączu razem z Tytusem Czyżewskim co zaowocowało w późniejszych latach współpracą w ramach ugrupowania Ekspresjonistów Polskich (od 1918 roku Formistów). Studiował historię sztuki na uniwersytecie we Lwowie (1907-1908), w 1916 roku krótko kształcił się w zakresie malarstwa w krakowskiej ASP. Był współredaktorem pisma "Formiści" i współtwórcą teoretycznych założeń ugrupowania. Należał do najbardziej gorliwych przedstawicieli nowego kierunku - nawet po rozpadzie grupy nie zaniechał twórczości i dążył do reaktywowania.W latach 20. spędził kilka lat w Paryżu, gdzie uzupełniał edukację artystyczną w Akademii Andre Lhote'a. W malarstwie stosował się do założeń kubizmu, upraszając formy i geometryzując je, a także do ludowych form malarstwa cechowego. Wydał dwie książki poświęcone formizmowi i zajmował się krytyką artystyczną na łamach ówczesnej prasy.
Konrad Winkler