Biografia

Polski rzeźbiarz, urodzony w Niedźwiadzie. Od najmłodszych lat rzeźbił w rodzinnej wsi miniatury w drewnie. W 1936 roku, dzięki pomocy prof. Jerzego Fiericha, który dostrzegł jego talent został przyjęty do Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (późniejszy Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara), gdzie rozpoczął naukę rzeźby pod kierunkiem Romana Olszowskiego. W 1939 roku został powołany do służby wojskowej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej powrócił do rodzinnego domu, gdzie nadal zajmował się rzeźbą. Po wojnie, od 1945 roku rozpoczął naukę w krakowskiej ASP pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego i Stanisława Popławskiego. W 1951 roku podjął pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Był członkiem muzealnej komisji do spraw oceny i wyceny artystycznej, a po utworzeniu Pracowni Renowacji Rzemiosła Artystycznego został jej kierownikiem. Od 1954 roku był członkiem ZPAP.
Antoni Bieszczad