Biografia

Polski malarz, profesor sztuk pięknych, członek Stowarzyszenia "Kuźnica", urodzony w Ociece. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim. W latach 1954-1960 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Zbigniewa Pronaszki i Zygmunta Radnickiego. Dyplom uzyskał w 1960 roku. Był wykładowcą Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Stworzył i kierował krakowską Galerią "Arkady". Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Krakowie i całej Polsce. Zajmował się malarstwem, grafiką, rysunkiem i rzeźbą. Jego dzieła to abstrakcyjne kompozycje oraz prace wielopostaciowe, również akty portrety i pejzaże. Jego twórczość jest prezentowana w muzeach w Polsce i za granicą oraz w zbiorach prywatnych.
Stanisław Wiśniewski