Biografia

Artysta malarz, przedstawiciel Ecole de Paris. Urodził się w Krakowie. Naukę rozpoczął na krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Na stałe osiadł w Paryżu w 1911 roku, gdzie związał się z grupą artystów żydowskiego pochodzenia przybyłych głównie z Rosji i Europy Środkowo- Wschodniej i stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Ecole de Paris. Czasy I wojny światowej odsłużył w polskim oddziale Legii Cudzoziemskiej, dzięki czemu uzyskał obywatelstwo francuskie. W dwudziestoleciu międzywojennym odnosił największe sukcesy artystyczne, jednocześnie wiele podróżując po Włoszech, Holandii, Anglii. Często wyjeżdżał również do Prowansji. Mieszkając na Montparnasse stał się znaną postacią w towarzystwie, a jego pracownię odwiedzało wiele wybitnych artystów. Wiele wystawiał, zwłaszcza na Salonie paryskim i licznych galeriach całej Europy, w kraju zaś w Krakowie i Warszawie. W czasie II wojny wstąpił do armii francuskiej, następnie wyjechał do Nowego Jorku. Po powrocie w 1945 osiadł na stałe w Sanary-sur-Mer. W jego twórczości początkowo są widoczne wpływy sztuki Władysława Ślewińskiego, Picassa, Braque'a, Grisa, później chwilowo Cezanne'a. Dzięki tym wpływom stworzył własny niepowtarzalny styl opierający się na lekkiej deformacji form obwiedzionych konturem, intensywnych barwach zwłaszcza w pejzażach. Dominują u niego barwy nasycone zwłaszcza czerwone, róże, błękity i fiolety. Do ulubionych tematów należą liryczne kobiece i dziecięce portrety o smukłych twarzach, migdałowych oczach. Malował również akty, martwe natury, wnętrza i kwiaty. ; ; Bibliografia: • Malinowski J., Brus- Malinowska B., W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski , Warszawa 2007. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających , tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1979. • ; Tanikowski A., Malarze żydowscy w Polsce , cz. 1, Warszawa 2006. • ; Wielka encyklopedia malarstwa polskiego , Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011.
Mojżesz Kisling