Biografia

Malarz i grafik, wnuk Ludomira Benedyktowicza, słynnego malarza, krytyka i poety. Po wojnie ukończył ASP w Krakowie, był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, w roku 1975 został laureatem nagrody im. Brata Alberta. Swoją twórczość prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. W swojej twórczości zajmował się także medalierstwem, ekslibrisem i typografią reklamową. W jego twórczości graficznej widoczna jest inspiracja sztuką ludową. Artysta jest również autorem opracowań dotyczących liternictwa i typografii.
Janusz Benedyktowicz