Biografia

Malarz, działacz społeczny, pedagog, aktor, reżyser, ur. 10 października 1891 r. w Nowym Sączu, zm. 21 sierpnia 1941 r. w Biegonicach. W latach 1902 - 1910 był uczniem gimnazjum w Nowym Sączu gdzie uczył się rysunku u A. Broszkiewicza. Następnie studiował ; w krakowskiej ASP do 1916 roku. Uczył się m.in. u T. Axentowicza i W. Weissa. Równolegle prowadził studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1914 - 1915 przebywał w Austrii, po studiach osiadł na stałe w Nowym Sączu, opuścił go jedynie w latach 1924 - 1925 by wyjechać do Paryża. W 1918 r. zorganizował w Nowym Sączu Towarzystwo Dramatyczne - w którym udzielał się jako aktor, reżyser i scenograf, był założycielem szkoły krawieckiej, inicjatorem budowy obiektów sportowych w Nowym Sączu, zorganizował studencki związek Filaretów. Malował głównie realistyczne portrety, ponadto tworzył pejzaże, malarstwo rodzajowe i religijne (np. do kościoła w Piwnicznej, Nowym Sączu, Dąbrówce). Wystawiał m.in. w TZSP we Lwowie i Krakowie, jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Ziemi Sądeckiej, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 1939 r. otrzymał od TZSP honorowy dyplom za całokształt działalności artystycznej. W 1941 r. został rozstrzelany przez Niemców. Bibliografia: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1971, Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011
Bolesław Barbacki