Biografia

malarz, autor portretów, scen batalistycznych i rodzajowych. Emmanuel Swieykowski w swojej publikacji Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie wymienia jako miejsce urodzenia Ajdukiewicza Witkowice (w tarnopolskiem). Także Witkowice w Tarnopolskiem pojawiają się w późniejszej publikacji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, katalogu „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej". Polski Słownik Biograficzny z 1935 ustala jednak, że Tadeusz Ajdukiewicz urodził się w Wieliczce. W latach 1868–1873 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie (u Władysława Łuszczkiewicza), a następnie w Akademiach Sztuk Pięknych: wiedeńskiej i monachijskiej (u O. Seitza i A. Wagnera) oraz w pracowni Józefa Brandta. Z licznych podróży przywiózł umiłowanie do tematyki orientalnej. Pracował jako malarz dworski, wykonując portrety na zamówienie. Autor bardzo wielu obrazów, do których należą: Portret Władysława Eljasza, Portret Heleny Modrzejewskiej (1880), Konstanty Branicki na polowaniu, Konie na pastwisku (1874), Portret Andrzeja Potockiego na koniu. Malował również tematykę tatrzańską, m.in. obraz Wycieczka w Tatry, który jest prawdopodobnie identyczny z obrazem Obóz Chałubińskiego. W 1914 wstąpił do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Tadeusz Ajdukiewicz