Biografia

Rysownik, ilustrator, malarz-pastelista. W 1932 ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W 1929. zafascynowany Stanisławem Szukalskim wstąpił do grupy artystycznej – Szczep Rogate Serce. Pozostał jej członkiem do roku 1936. W latach 1930-1936 brał udział w wystawach grupy. W 1937 wykonał 37 ilustracji do powieści Motory Emila Zegadłowicza, która została skonfiskowana rok później przez cenzurę obyczajową. Artystę oskarżono o antypaństwowość oraz niemoralność. W 1946 wstąpił do PPR. Pod koniec lat 40. przyjął doktrynę realizmu socjalistycznego wykonując portrety przywódców ruchu robotniczego oraz szereg prac o charakterze propagandowym. W latach 50. ilustrował kilka powieści (m.in. Emila Zegadłowicza i Jerzego Żuławskiego) oraz projektował serie znaczków pocztowych poświęconych polskiej historii i kulturze. W 1953 roku artysta przeżył wstrząs związany z pożarem rodzinnego domu w Książu Wielkim. W pożarze spłonęło wiele prac artysty, a także korespondencja i dziennik. W 1955 został odznaczony – Złotym Krzyżem Zasługi. W tym samym czasie podjął próby ilustrowania Dziadów oraz Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. W 1956 wycofał się z czynnego życia artystycznego. Głównym tematem jego obrazów stała się kobieta. W 1977 powstał film telewizyjny o artyście – Pustelnik . W 1981 Wydawnictwo Łódzkie wydało wspomnienia Stefana Żechowskiego Na Jawie . Za całokształt twórczości otrzymał nagrodę kieleckiego miesięcznika „Przemiany”. Zmarł 28 października 1984 w Książu Wielkim. Na tamtejszym cmentarzu parafialnym znajduje się jego grób opatrzony napisem Śniłem swoją sztukę . Od 2002 miejscowe gimnazjum nosi imię Stefana Żechowskiego.
Stefan Żechowski