Biografia

Urodził się 11 marca 1873 r. w Kargowej. Uczył się malarstwa dekoracyjnego. Miał dwóch starszych braci, również malarzy, od jednego z nich, Ernesta – malarza i grafika, czerpał cenne informacje i wskazówki dotyczące malarstwa. W wieku 17 lat jako już wyuczony malarz wyjechał i zamieszkał w Berlinie by studiować i zarabiać na życie malarstwem i dekoracją. W latach późniejszych wiele podróżował, m.in. wyjechał do Monachium, Insbrucka, Zurychu, w czasie pobytu we Włoszech zwiedzał liczne kościoły i muzea. Powracając do Berlina zatrzymywał się w wielu miastach, zwiedził Wiedeń oraz Pragę. W Berlinie ożenił się z córką malarza nadwornego. Często odwiedzał wraz z żoną swoją rodzinną miejscowość malując obrazy i upiększając stare kościoły. W 1933 roku na stałe przenieśli się do Kargowej, mieszkał przez wiele lat w domu rodziny Raupach (na I piętrze) przy ul. Sulechowskiej, gdzie obecnie znajduje się poczta. W 1936 roku ciężko zachorował na grypę i zmarł w szpitalu w Świebodzinie. Pochowany został w Kargowej, na pogrzebie prócz licznie zgromadzonych mieszkańców obecna była delegacja artystów z Berlina. Jego obraz znany jako "Im Windmuhlenland", po polsku "W kraju wiatra­ków", przedstawiający kargowski targ, nagrodzony został na dużej wystawie malarstwa w Berlinie. Obecnie znajduję się on w kargowskim ratuszu. Malował pejzaże, kwiaty, martwe natury i procesje kościelne, jego twórczość ciężko ; przyporządkować do jakiegokolwiek malarskiego kierunku. Część jego twórczości znajduje się w Berlinie, jednak duża ilość obrazów zaginęła w czasie wojny.
    Wilhelm Blanke