Biografia

Malarz, grafik oraz pedagog, ur. 1896 roku w Krakowie, zm. w 1942 lub 1943 r. W czasie I wojny światowej walczył w 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. W późniejszym czasie wyjechał by studiować w akademii monachijskiej, odbył artystyczne podróże do Niemiec i Włoch. Na stałe mieszkał w Krakowie, gdzie był członkiem Towarzystwa Artystów Grafików. W grafice - najczęściej tworzył w technice drzeworytu barwnego, dominowały przedstawienia o tematyce pejzażowej oraz architektonicznej. Był autorem licznych ekslibrisów, tworzył również w technice olejnej w której podejmował temat pejzażu i portretu. W jego twórczości dostrzec można wpływy drzeworytu japońskiego i krakowskiej szkoły pejzażu. Wystawiał swoje prace w TZSP gdzie miała też miejsce jego indywidualna wystawa w 1927 r., zaprezentował wówczas kolekcję prac pt. "Wieliczka". W 1940 dobrowolnie podpisał niemiecką listę narodowościową za co Armia Krajowa wydała na niego wyrok śmierci, który został wykonany w 1942 lub w 1943.
Władysław Bielecki