Biografia

W latach 1866-69 studiował w Akademii w Wiedniu, następnie wyjechał na krótko do Monachium. W tym samym roku rozpoczął pracę jako nauczyciel rysunku. Początkowo w Śniatyniu, następnie w Drohobyczu i Krakowie. Od 1877 roku był profesorem rysunku w Wyższej Szkole Realnej w Stryju, a od 1893 w I Wyższej Szkole Realnej w Krakowie. Wystawiał w TPSP w Krakowie i we Lwowie oraz w TZSP i IPS w Warszawie. Malował obrazy o tematyce religijnej, kwiaty, portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, także z życia chłopów, w tym cieszące się dużą popularnością wesela krakowskie.
Kajetan Kosiński