Biografia

Artysta przez większość życia związany z Krakowem, urodzony w Przemyślu. Gimnazjum ukończył w Brodach, do Szkoły Realnej uczęszczał w Krakowie. W 1909 roku rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem m.in. Stanisława Dębickiego i Teodora Axentowicza. W czasie studiów wygrał nagrodę w konkursie na akt oraz uzyskał medal brązowy na wystawie studenckiej w 1912 roku. Studia artystycze ukończył w 1913 roku. Podczas I wojny światowej służył w Legionach. Po zakończeniu wojny związał się ze środowiskiem artystycznym Lwowa. Przez kilka lat był nauczycielem w Szkole Realnej w Krośnie. Po II wojnie światowej przeniósł się na stałe do Krakowa. Wiele wystawiał m.in. w Towarzystwie Sztuk Pięknych we Lwowie i Krakowie, w ZPAP w Krakowie, Łodzi. W 1957 roku miał wystawę monograficzną w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Krakowie. Od 1948 roku należał do grupy artystycznej "Krąg". Do jego ulubionych tematów malarskich należały widoki architektury, pejzaże, marynistyka, a także sceny batalistyczne i portrety, rzadziej martwe natury. Poza malarstwem pisał także poezje, tworzył ilustracje książkowe i reklamowe. Jego prace reprodukowane były na pocztówkach.
Antoni Bartkowski