Biografia

Ur. 29 I 1866 we Lwowie, zm. 5 V 1946 również we Lwowie. Malarz, w latach 1883 – 1885 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Wł. Łuszczkiewicza i F. Cynka, następnie w akademiach w Wiedniu (1885 – 1887) i Monachium (1887 – 1889). Wiele podróżował, w 1891 przebywał w Paryżu, następnie udał się m. in. do Włoch, Hiszpanii, Maroka, na Krym. Był współzałożycielem lwowskiego Stowarzyszenia Artystów Młoda Sztuka, członkiem komisji znawców TPSP i członkiem Zarządu Związku Artystów Polskich we Lwowie, gdzie również prowadził własną szkołę malarstwa w latach 1903 – 1914. Uprawiał malarstwo pejzażowe, portretowe, historyczne, religijne ( Św. Jerzy , Św. Rodzina ), jednak w jego artystycznym dorobku najwięcej jest obrazów o tematyce batalistycznej do których tematy często czerpał z dziejów Polski. Atak husarii pod Chocimiem. Uprawiał również malarstwo ścienne – dekoracje foyer Teatru Miejskiego we Lwowie, oraz witrażownictwo – witraże do lwowskiej katedry łacińskiej oraz kościoła Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. W jego artystycznym dorobku znajdują się również ilustracje do m. in. Mazepy Jana BieleckiegoJuliusza Słowackiego oraz do powieści ; Henryka Sienkiewicza którego twórczością artysta był zafascynowany. W malarstwie batalistycznym tworzył dynamiczne kompozycje z udziałem ludzi i koni przedstawiając sceny bitew i pościgów. Wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie oraz w Chicago, Berlinie i Kijowie. Prace tego artysty znajdują się w kolekcjach największych polskich muzeów - Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Bibliografia: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1971. Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011 .
Stanisław Batowski Kaczor