Biografia

Malarz. Studia artystyczne rozpoczął we Lwowie zajmując się równocześnie restauracją kościołów na prowincji. w 1918 roku wstąpił do ASP w Krakowie, w 1922 roku przebywał w Berlinie, gdzie zetknął się m.in. z Archipenką, zaś w roku następnym wyjechał do Paryża. W 1925 roku osiadł we Francji. Od tegoż roku datuje się jego udział w Salonach Jesiennym i Niezależnych. Wystawiał również wiele w licznych galeriach Paryża, jak również w Stanach Zjednoczonych, gdzie zamieszkał w czasie II wojny światowej przenosząc się z Paryża do Woodstock. Twórczość swoją rozpoczął w Paryżu właściwie od nowa, odrzucając dotychczasowe doświadczenia i tradycje a przyjmując wzory nowoczesnej sztuki francuskiej. Początkowo w jego kompozycjach utrzymanych w jednolitym jasnobrązowym tonie znaczną rolę grała ekspresyjna, dopowiadająca je, linia. Z czasem ten swoisty linearyzm ustępuje komponowaniu jedynie plamą barwną przy bardziej zróżnicowanej palecie, a charakter malarski tych prac pozwala określać je mianem umiarkowanego fowizmu. Menkes zaliczany jest do bardziej interesujących malarzy środowiska Ecole de Paris.
    Zygmunt Menkes