Biografia

Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1856-66 był uczniem Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, studiował także na Akademii w Wiedniu u E. Engertha (w okresie 1868-71). W roku 1871 osiadł na stałe w Monachium. Wyjechał stamtąd tylko raz, na Węgry i do Krakowa. Miał własną pracownię, a jego rodzajowe obrazy cieszyły się znacznym powodzeniem publiczności. Były to przeważnie scenki salonowe, anegdotycznie ukazane obrazki z życia codziennego polskich wieśniaków i niemieckich rzemieślników. Malował też pejzaże i portrety.
    Franciszek Streitt