Biografia

Po studiach politechnicznych we Lwowie, wyjechał dzięki stypendium na studia do Akademii wiedeńskiej (1864-67). Po powrocie do Lwowa miał w 1867 roku jedyną indywidualną wystawę swoich prac. W roku 1873 wyjechał na dalsze studia do Monachium. Tam należał do kręgu malarzy związanych z Józefem Brandtem; dzielił pracownię z Aleksandrem Kotsisem i Walerym Brochockim. W roku 1878 osiadł we Wiedniu. Malował sceny rodzajowe i portrety, przede wszystkim jednak był pejzażystą. Ze skromnych motywów przedstawianych w różnych porach dnia i roku, prawdziwie oddających lokalny koloryt, wydobywał nieraz romantyczny nastrój. Dużą rolę odgrywało w jego kompozycjach studium nieba i impresyjnie ukazywane wilgotne mgły. W niektórych krajobrazach wprowadzał scenki rodzajowe.
    Zygmunt Sidorowicz