Biografia

Tadeusz Rybkowski studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a następnie w latach 1875-77 kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w pracowniach Leopolda Loefflera i Hansa Makarta. W Wiedniu pozostał na dłużej, wyjeżdżając stamtąd w podróże do Włoch, Monachium, Drezna i Berlina. W roku 1893 osiadł na stałe we Lwowie gdzie założył prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Wykładał też w Państwowej Szkole Przemysłowej. Malował olejno i akwarelą, głównie sceny rodzajowe - polowania, targi, jarmarki. Interesował się folklorem huculskim, zajmował się malarstwem ściennym, wykonywał ilustracje do czasopism.
Tadeusz Rybkowski